,

Książka – Ajurweda w praktyce

Sensus
Dostępnych:

Na stanie


Termin ajurweda jest złożeniem słów ajur – „życie” oraz ,,weda” oznacza „wiedzę o życiu” lub „przebieg życia”. Ajurweda zajmuje się zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym. Podstawowym jej założeniem jest cały wszechświat, a w nim także człowiek, jest energią.

29,90 

Na stanie

Jak współcześnie stosować starożytną sztukę leczenia?

Termin ajurweda jest złożeniem słów ajur – „życie” oraz ,,weda” oznacza „wiedzę o życiu” lub „przebieg życia”. Ajurweda zajmuje się zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym. Podstawowym jej założeniem jest cały wszechświat, a w nim także człowiek, jest energią.

Równowaga w ajurwedzie dotyczy wszystkich aspektów życia: ciała, ducha, umysłu. Nie jest bowiem możliwe prawdziwe zdrowie ciała, jeśli choruje umysł. Podobnie nie jest możliwy spokój umysłu, gdy niedomaga ciało. Współczesna zachodnia medycyna dopiero teraz odkrywa, jak duży wpływ na zdrowie i życie ludzi ma ich stan psychiczny, nastawienie do otoczenia, a nawet myśli. Mędrcy ajurwedy wiedzieli to już tysiące lat temu. Twierdzili, że kondycja umysłu i kondycja ciała są ściśle powiązane. Z jednej strony umysł jest odpowiedzialny za zaburzenia naturalnej równowagi i to dzięki niemu, jego aspiracjom fundujemy sobie choroby (np. żyjąc wbrew sobie i naturze).

Ale z drugiej strony to od umysłu i świadomości zależy powodzenie w leczeniu, czyli przywracaniu równowagi ciała. Oprócz omówienia ajurwedy znajdziesz tu wskazówki dietetyczne, metody diagnozowania różnych typów zaburzeń, podstawowe ćwiczenia oddechowe, przepisy i nieco informacji o ziołolecznictwie. Ta książka otrzeźwia spojrzenie na własne życie, by dostrzec w nim pewne pozytywne i negatywne uwarunkowania i uczy, jak dzięki technice ajurwedy być spokojniejszym szczęśliwym człowiekiem.

Znajdziesz w książce:

  • czym jest ajurweda,
  • pięć żywiołów i trzy dosze,
  • dwadzieścia właściwości i sześć smaków,
  • siedem dhatus, prakriti i vrikriti,
  • parinama, brahmana i langhama,
  • trzy filary ajurwedy i trzy środki diagnozy,
  • dieta równoważąca doszę vata, doszę pitta i doszę kapha,
  • ziołolecznictwo i asany,
  • pranajama i medytacja,
  • kwestionariusz diagnostyczny i kilka prostych przepisów
EAN: 9788324687145 Kategorie: ,